Termeni si conditii de utilizare a site-ului www.boccardo.ro

Art.1 Conditii generale pentru utilizarea site-ului

SC Boccardo Entreprise SRL si-a deschis site-ul www.boccardo.ro pentru a-si informa personal toti clientii. Utilizarea acestui site de catre dumneavoastra este conditionata de respectarea conditiilor generale de acces si utilizare detaliate mai jos (Conditii generale) precum si de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci cand accesati site-ul, il parcugeti si utilizati, dumneavoastra acceptati implicit si neconditionat Conditiile Generale, care prevaleaza asupra oricarei alte intelegeri pe care ati putea s-o aveti cu SC Boccardo Entreprise SRL, cu toti membrii retelei sale comerciale sau numai cu unii dintre acestia.

Art.2 Drepturi de proprietate intelectuala

Art.2.1 Drepturi de autor si/sau Drepturi asupra Desenelor si Modelelor Industriale

SC Boccardo Entreprise SRL se considera a fi autorul site-ului de fata. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secventele animate sonore sau nu, precum si toate lucrarile integrate in acest site sunt proprietatea Boccardo Entreprise sau a unor terti care au autorizat SC Boccardo Entreprise SRL sa le utilizeze.

Modelele produselor prezentate in acest site sunt protejate in conformitate cu dispozitiile legale referitoare la dreptul de autor si drepturile conexe, precum si la protectia desenelor si modelelor industriale.

Reproducerile, pe hartie sau digitale, ale site-ului sus mentionat si ale lucrarilor si modelelor de instalatii care sunt reproduse acolo sunt autorizate cu conditia ca acestea sa fie destinate unei utilizari strict personale, excluzand orice utilizare in scopuri publicitare si/sau comerciale si/sau de informare, astfel incat sa se conformeze dispozitiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuala.

Cu exceptia dispozitiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare partiala sau integrala a site-ului , indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrari si modele de instalatii care il compun, fara a se fi obtinut in prealabil autorizatia de la SC Boccardo Entreprise SRL este strict interzisa si constituie infractiunea de contrafacere, care se pedepseste conform legislatiei in vigoare.

Art.2.2 Drepturi de marca

Numele SC Boccardo Entreprise SRL, logo-ul SC Boccardo Entreprise SRL, numele produselor din gama SC Boccardo Entreprise SRL precum si produsele si serviciile care-i sunt asociate, sunt marci inregistrate de catre SC Boccardo Entreprise SRL.

Alte marci sunt de asemenea mentionate; ele sunt teoretic identificate printr-o majuscula. Acestea sunt folosite de SC Boccardo Entreprise SRL, fie cu autorizatia titularului, fie ca simpla indicare a unor produse sau servicii propuse de SC Boccardo Entreprise SRL.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor marci fara a fi obtinut in prealabil autorizatie de la SC Boccardo Entreprise SRL sau de la titularii respectivi constituie infractiunea de contrafacere care se pedepseste conform legilor in vigoare.

Art.3 Informatii despre produse si servicii

Aceste pagini constituie o prezentare generala a gamei de produse si servicii SC Boccardo Entreprise SRL distribuite in Romania.

SC Boccardo Entreprise SRL isi rezerva dreptul de a modifica informatiile ce figureaza in prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la echipamentele modelelor prezentate, in orice moment, fara preaviz, tinand cont de trasatura interactiva a site-ului, fara ca modificarile sa presupuna responsabilitatea Boccardo Entreprise, a membrilor retelei sale sau a angajatilor sai.

Reteaua SC Boccardo Entreprise SRL este la dispozitia dumneavoastra pentru orice informatie, in special referitoare la preturi, la disponibilitatea produselor prezentate precum si la aparitia unor noi produse.

Art.4 Servicii

Serviciile prezentate pe acest site sunt propuse pentru membrii activi ai retelei SC Boccardo Entreprise SRL in Romania.

Art.5 Hyperlink-uri

SC Boccardo Entreprise SRL nu poate fi, in nici un caz, facuta responsabila pentru punerea la dispozitie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecand de la site-ul http://www.boccardo.ro/ si nu este responsabil, in nici un fel, privind continutul, produsele, serviciile, etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecand de la aceste site-uri.

Art.6 Limitarea responsabilitatii

Utilizatorul foloseste site-ul pe riscul propriu. ?n nici un caz, SC Boccardo Entreprise SRL, filialele sale si nici membrii retelei sale, fiecare in parte sau impreuna, nu vor putea fi facuti responsabili pentru daune directe sau indirecte si in special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultand din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Continutul site-ului este prezentat fara nici o garantie, de nici o natura.

Informatiile asupra modelelor, caracteristicilor si preturilor acestora corespund unei definitii la momentul redactarii lor sau al actualizarii diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ si deci nu sunt si nu trebuie sa fie considerate ca o oferta contractuala a produselor si serviciilor oferite de SC Boccardo Entreprise SRL, de filialele sale sau de membrii retelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni.

Accesul la produsele si serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restrictii. Trebuie deci sa va asigurati ca legea tarii de unde se stabileste conectarea va autorizeaza sa ne accesati site-ul.

Art.7 Drept aplicabil

Prezentele Conditii Generale se supun dreptului intern roman. Limba Conditiilor Generale este limba romana. In caz de litigiu, numai instantele romanesti vor fi considerate competente.

Art.8 Actualizarea conditiilor generale

SC Boccardo Entreprise SRL isi rezerva dreptul de a modifica si actualiza in orice moment accesul la site precum si Conditiile Generale. Aceste modificari si actualizari se impun utilizatorului care trebuie prin urmare sa se raporteze in mod regulat la aceasta rubrica pentru a verifica Conditiile Generale in vigoare.